Villa Lidköping BK nominerade till Security Awards 2013

Villa Lidköping BK är en bandyklubb från Lidköping med anor sedan 1934 och har spelat i högsta serien i 46 år. År 2009 fick klubben sin inomhusarena, Sparbanken Lidköping Arena. Inomhusarenan har ökat populariteten kring Villa Lidköpings BK:s matcher som numera är att se som heltäckande event som lockar flest antal åskådare i hela elitserien. Sedan premiären har 191 598 åskådare besökt arenan vilket ger ett snitt på 3140 åskådare per match.

Det ökande intresset för bandy har också ställt ökade krav på föreningen som arrangörer, speciellt när det gäller arenasäkerhet och ansvar som arrangör.

År 2011 rekryterades Anders Gidrup som säkerhetsansvarig för Villa Lidköping BK. Tillsammans med den befintliga publikvärdsorganisationen med mångårig erfarenhet har Anders byggt ett vinnande koncept med hög grad av professionalism. Anders har även gjort föreningens styrelse medveten och delaktig i säkerhetsarbetet.

Föreningen har under säsongen 2012/2013 arbetat förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser i syfte att identifiera oönskade händelser i samband med arrangemang i arenan och lista utbildningsbehov för publikvärdar. Samtliga publikvärdar fick innan säsongen praktiskt brandutbildning inom ramen för systematiskt brandskyddsarbete, övning i utrymning av arenan i samarbete med räddningstjänsten i Lidköping och sjukvårdsutbildning (HLR och hjärtstartare).

Föreningen har även arrangerat grundutbildning med kunskapstest för publikvärdar innehållande grundläggande kunskap om ordningslagen, visitation och juridik, sjukvård, hur konflikter förebyggs och hanteras samt taktiskt uppträdande bemötande vid arrangemang.

Erfarenheter från utbildningar och riskanalyser har resulterat i att föreningen har skapat en välfungerande organisation för säkerhetsarbetet i samband med Villa Lidköping BKs arrangemang i arenan. Föreningen har även författat en egen publikvärdshandbok som reglerar rutiner och ordningsregler vid arenan.

Föreningens säkerhetsansvarige har även skapat ett mycket gott samarbete med den lokala polisen och ordningsvakter. Föreningen har därigenom fått en egen supporterpolis som tillsammans med säkerhetsansvarig fortlöpande bedömer hotbilden inför kommande arrangemang.

Föreningens säkerhetsansvarig har även skapat en krisledningsorganisation, krisledningsplan, checklistor och rutiner för föreningen som kan aktiveras om det oönskade skulle inträffa. Krisledningsorganisationen gäller hela föreningen och krisledningsplanen inklusive checklistor är känd av alla ledare och styrelse inom föreningen.

Föreningen har även hjälpt andra föreningar i bandyns elitserie genom att dela med sig av sina erfarenheter och rutiner t.ex. publikvärdshandboken. Även andra organisationer har vänt sig till Villa Lidköping BK för att få disponera säkerhetsorganisationen vid olika arrangemang t.ex. vid konserter ellerför stöd till annan lokal bandyföreningen.

Sammantaget har föreningens systematiska säkerhetsarbete skapat förutsättningen för trygga och säkra arrangemang för alla åskådare, spelare, ledare och domare vid Villa Lidköping BKs arrangemang i arenan, men även vid träningar inför arrangemang.

Föreningens systematiska arbete är även ett föredöme för andra föreningar inom Svensk Bandy.
 

Se mer om Security Awards via länken http://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?view=category&evid=uVyODSfLXfG9pDM8XzeVOQ==&ecid=sWODfoRG0kv5FJEjvAPOCA==&ln=swe&template=Flex

Dela artikeln