Ingen Julgalamat eller dryck från Villarestaurangen.

Villa Restaurang AB kommer inte att leverera mat och dryck till Julgalan i Sparbanken Lidköping Arena den 17 december.

Enligt det avtal som tecknats mellan Villa Restaurang AB och Julgalan Stockholm AB skulle hela summan för försåld mat och dryck varit betald den 10 december. Någon betalning har dock inte inkommit trots ett flertal anmodningar och påpekanden.

– Vi kan inte äventyra Villa Lidköpings ekonomi och styrelserna i Villa Restaurang AB och Villa Lidköping BK är helt överens om säga upp avtalet med hänvisning till en särskild paragraf i avtalet, säger Villa Lidköpings ordförande Anders Fredriksson.

Under de två senaste årens Julgalor har Villa Lidköping haft mycket svårt att få betalat. För Julgalan 2013 respektive 2014 inkom slutbetalningarna först efter åtta respektive nio månader och många betalningspåminnelser.

– Därför har vi varit noga med att i avtal försäkra oss om att betalningen skulle vara gjord i god tid före galan, säger Anders Fredriksson.

Villa Lidköping beklagar samtidigt givetvis alla som nu kan bli drabbade.

– Vi hoppas att Julgalan tar sitt fulla ansvar, säger Fredriksson.

 


/Rasmus Abrahamsson. 

 

Dela artikeln