Slider

Styrelsen

P1378280

Bakre raden (från vänster):
Lennart Johansson, Erik Rosengren, Marcus Karlsson, Anders Rydén, Mattias Nilsson

Främre raden (från vänster):
Rogher Selmosson, Maria Björkholm, Paula Friman, Karin Gustafsson, Mikael Kaufmann