Slider

Styrelsen

styrelse

Bakre raden (från vänster):
Per Alexandersson, Erik Rosengren, Mattias Nilsson, Rogher Selmosson, Lennart Johansson, Anders Rydén.

Främre raden (från vänster):
Elin Öberg, Karin Gustafsson, Maria Björkholm.