Slider

Styrelsen

P1233186

Bakre raden (från vänster):
Mattias Nilsson, Rogher Selmosson, Anders Rydén, Paula Friman

Främre raden (från vänster):
Karin Gustafsson, Maria Björkholm, Erik Rosengren, Elin Öberg, Lennart Johansson