Slider

Ungdomskonto

Villa Lidköping BK ska bedriva en bred ungdomsverksamhet som innehåller grunder för idrottslig och social fostran, verka för en positiv samhälls- och människosyn med respekt för regler och medmänniskor, samt ett sunt leverne utan droger.

Ovanstående citat är hämtat ur Villa Lidköpings ungdomspolicy. Klubben arbetar också efter att låta alla som vill få möjlighet att utöva bandy i klubben. För P16, P17, P19 har föreningen rätt att sätta ett tak på antalet spelare med tanke på att vi bedriver en elitverksamhet samt en talangutveckling för att kunna fostra egna spelarprofiler till herr/dam, antalet utövare per grupp kan komma att justeras från säsong till säsong.

Det kan dock vara så att den ekonomiska familjesituationen kan vara sådan att en del har svårt att klara de utgifter som är förenade med verksamheten.

I Villa Lidköping BK:s ekonomiska ungdomskonto finns det möjlighet att söka bidrag för att underlätta för barn och ungdomar att träna och spela bandy i Villa Lidköping.

En förutsättning är att den som bidraget söks för är medlem i föreningen.

Utgifter som det kan vara aktuellt att söka bidrag för kan vara träningsavgift, utrustning som krävs för träning och spel, avgift för deltagande i cuper eller läger beslutade av föreningen samt medverkan i föreningens sommarbandyskola.

Bidragsansökningar behandlas konfidentiellt av föreningen utsedd person med tystnadsplikt.

Särskild blankett kan rekvireras via Villa Lidköpings hemsida – www.vlbk.se – eller på kansliet, Sparbanken Lidköping Arena, Mellbygatan 54, 531 51 Lidköping

För enskilda såväl som organisationer och företag finns det möjlighet att lämna bidrag till Villa Lidköping BK:s ekonomiska ungdomskonto.

På länken nedanför hittar du ansökan om ett ekonomiskt bidrag ur Villa Lidköping Bandyklubbs ungdomskonto.

Blankett Ansökan ungdomskontot