nyheter default

Villa Lidköping BK i vårt samhälle

Villa Lidköping BK i vårt samhälle

Föreningen har ett socialt fostrande ansvar och bidrar till en aktiv fritid för utövare – såväl barn/ungdomar som vuxna), ledare och vår publik. VLBK har som mål att öka engagemanget i vårt samhälle genom olika samhällsinsatser. En viktig del i detta är ett bra och konstruktivt samarbete med kommunen, näringslivet och andra föreningar. En idégrupp är bildad med representanter från dessa områden och som kommer med förslag och idéer på hur vi kan utveckla och stärka vårt engagemang.

Ett exempel på en samhällsinsats som föreningen gör idag är att besöka skolor. Samtliga grundskolor i kommunen har blivit kontaktade där vi erbjuder oss att komma ut och berätta hur föreningen jobbar i olika frågor. Besök har även gjorts i kyrkliga barngrupper. Integration är en viktig del för föreningen att arbeta med och där sker ett samarbete med Östbyskolan samt ensamkomna flyktingbarn vid boendet NimBus. Föreningar inom handikapp-organisationer bjuds in till våra hemmamatcher, varav Hjärnkraft är en av dem. Vår säkerhetsansvarig, föreningsutvecklare, klubbchef, styrelseledamöter, ledare med flera föreläser på många olika instanser där så önskas.

Dessa samhällsinsatser är av stor betydelse för föreningen och vårt mål är att utveckla dessa ytterligare framöver.

En ny insats från 2014 blir att till a-lagets hemmamatcher bjuda in diverse samhällsorganisationer som får möjlighet att på våra marknadsplatser möta vår publik och då få möjlighet att presentera sin verksamhet. Vår ambition är att få minst en sådan organisation per hemmamatch

Vi i gruppen "Samhälle" tar gärna emot förslag och idéer på hur du tycker att Villa Lidköping BK kan göra ytterligare samhällsinsatser. Maila i så fall gärna till katarina.syren@vlbk.se

VLBK Samhällsgruppen
Katarina Syrén
Andreas Bring
Ingrid Fasth

Dela artikeln