rsmöte

Valberedningens förslag till Villa Lidköpings styrelse och revisorer

 Valberedningen har tagit fram ett förslag till Villa Lidköping BK:s styrelse säsongen 2019/2020 – beslutet tas på årsmötet torsdagen 13/6 kl 18:00.

Förutsättningar: Valberedningen som bestått av Anders Ahlén, Lena Johansson, Johan Lindén och Kenth Lindström (sammankallande) började sitt arbete i februari och har haft 4 möten samt mail- och telefonkontakter. Efter ett avstämningsmöte med styrelsen fick vi besked från Gabriella Fernhag och Daniel Behlander att de av olika anledningar inte önskar fortsätta som ledamöter i styrelsen. I vårt arbete med att rekrytera nya ledamöter har vi som självklar utgångspunkt haft att få in personer med lämplig kompetens. Därutöver har vi eftersträvat att få till en bra ålders- och könsfördelning.

Valberedningens förslag redovisas nedan:

Antal ledamöter: Antalet ledamöter oförändrat nio inkl ordförande.

Ordförande på ett år: Rogher Selmosson (omval)

Väljs till och med årsmötet 2021:
Lennart Johansson (omval)
Erik Rosengren (omval)
Karin Gustafsson (omval)
Maria Björkholm (nyval)

Kvarstår till och med årsmötet 2020:
Mattias Nilsson
Per Alexandersson
Per Sundling

Nyval  till och med årsmötet 2020:
Elin Öberg (nyval)

Godkänd revisor:
Christer Holmstrand Pwc ordinarie med suppleant från PWC

Revisorer:
Ordinarie: Ove Gustafsson och Åke Åkergård
Suppleanter: Anna Cederqvist och Anette Svensson

För valberedningen: Kenth Lindström & Johan Lindén
Sammankallande: Lena Johansson & Anders Ahlén


Rasmus Abrahamsson
Rasmus.abrahamsson@vlbk.se
www.vlbk.se

0

Din varukorg