aldrig glömd

Villa Lidköping kampanjar mot sexuella övergrepp

Villa Lidköping ställer sig bakom kampanjen ”Inte ensam, aldrig glömd” som startades av Erik Grönberg för att uppmärksamma övergrepp mot barn. Nu kan du visa ditt stöd samtidigt som du bidrar till #Blåhjärtat.

Grundare är Erik Grönberg som själv utsattes för övergrepp som barn och numera använder sin berättelse för att sprida kunskap och hopp till andra utsatta.

Villa Lidköping vill tillsammans med “Inte ensam aldrig glömd” och våra supportrar ta ställning och bidra till att barn som far illa i hemmet får den uppmärksamhet och hjälp de förtjänar.

Om du som supporter tillsammans med Villa Lidköping vill ta ställning i frågan så säljs just nu en specialtillverkad t-shirt med våra blåvita färger hos “Inte ensam aldrig glömd”.

Hur vi tillsammans kampanjar: 

  • Beställ tröjan
  • Ta en selfie i tröjan
  • Tagga Villa Lidköping i sociala medier tillsammans med dessa hashtags: #inteensamaldrigglömd #enselfieförbarnensskull

Allt överskott från varje såld tröja går tillbaka till #Blåhjärtat.

Köp din tröja och ställ dig bakom kampanjen “Inte ensam, aldrig glöm”

Insta Villa Lidköping


Rasmus Abrahamsson
Rasmus.abrahamsson@vlbk.se
www.vlbk.se