rsmöte

Villa Lidköpings årsmöte kommer att livesändas till följd av covid-19

Styrelsen har beslutat – årsmötet genomförs digitalt även det här året 

Villa Lidköpings styrelse beslutade på sitt senaste styrelsemöte den 26 april att genomföra årsmötet på planerat datum den 17 juni kl. 18.00 på Lidköpings Stadshotell.

På grund av gällande läge kring Covid-19 kommer formen dock inte bli den vanliga utan årsmötet kommer att ske på samma sätt som 2020 via ett ombudsförfarande där inga förutom ombud och styrelse deltar. Supporterklubben har utset ett ombud – Elin Unger – dit medlemmarna kan meddela sina synpunkter som ombudet sedan förmedlar till ordföranden som leder mötet.

De som är invalda medlemmar i 1934 har utsett ett ombud – Katarina Carlsson-  dit medlemmarna kan meddela sina synpunkter som ombudet sedan förmedlar till ordföranden som leder mötet.

Övriga medlemmar har valberedningen, Anders Fredriksson, Lena Lannerås, Anders Ahlén och Johan Lindén, som ombud.

Mötet kommer att ske på Stadt i Lidköping och kommer att sändas via kommunikationsprogrammet Teams och livesändning på Villa Lidköpings youtube-kanal samt www.vlbk.se.

Dagordning till årsmötet och övriga handlingar förutom årsredovisning skickas ut tre veckor innan mötet tillsammans med valberedningens förslag till val. Årsredovisningen kommer att vara tillgänglig den 14 juni och kommer att finnas hos ombud och på kansliet.

OBS! Endast ombud och styrelse tillåts på grund av Covid-19 att fysiskt delta i mötet. Övriga får följa årsmötet på webben.

Ombud som medlemmar kan kontakta:

Alla medlemmar kan kontakta dessa ombud = valberedningen.

Anders Fredriksson              tel: 0705-781123         Mail: anders.fredriksson@icakvantum.nu

Lena Lannerås                      tel: 076-7215493         Mail: Lena.Lanneras@bilia.se

Anders Ahlén                      tel: 0704-531757          Mail: anders57ahlen@gmail.com

Johan Lindén                       tel: 0705-5206400        Mail: johan@linden.st

Medlemmar 1934 kan kontakta sitt ombud:                                       

Katarina Carlsson                tel: 070-6946146       Mail: katarina.carlsson@vlbk.se

Medlemmar i Supporterklubben kan kontakta sitt ombud:                

Elin Unger                            tel: 0730-471890       Mail:elin.unger@telia.com


Rasmus Abrahamsson
Rasmus.abrahamsson@vlbk.se
www.vlbk.se