1934

Klart: Villa Lidköping Restaurang AB och Lidköpings kommun överens om fortsatt samarbete

Förlängt avtal för restaurang 1934 på Sparbanken Lidköping Arena: “Viktigt för fortsatt liv och rörelse i vår fina arena under hela året och med detta har vi också säkerställt att ett av Sveriges bästa matcharrangemang kommer fortsätta”

Efter en tids ovisshet kring restaurangverksamheten på Sparbanken Lidköping Arena har Villa Lidköping Restaurang AB och Lidköpings kommun nu kommit överens om ett fortsatt samarbete till och med 31 maj 2022. I det avtal som gäller idag har restaurangen möjlighet till förlängning upp till ett år och har nu valt att använda sig av det vilket är oerhört glädjande.

I och med detta finns restaurang 1934 kvar med en viktig roll i arenan för att tillsammans med Lidköpings kommun och föreningslivet fortsätta att utveckla den fina helhet av idrottsliv, evenemang och restaurangverksamhet som gjort Sparbanken Lidköping Arena känd i hela landet.

-Jag är oerhört glad och tacksam över att vi fått en lösning för i alla fall ett år framåt. Restaurangen betyder oerhört mycket för helhetsupplevelsen på arenan. Att både Villa och deras restaurang i en period med extraordinära utmaningar tar detta ansvar är fantastiskt och visar på en stor vilja att fortsatt vara medspelare för hela områdets utveckling, säger Tobias Bengtsson, förvaltningschef Kultur och Fritid i Lidköpings kommun.

FAB6920

Villa Lidköpings klubbdirektör poängterar vikten av förlängningen men ser också avtalet som en “suddendeath”

-Vi har nu enats med Lidköpings kommun om en lösning för ett år framåt, vilket är viktigt för fortsatt liv och rörelse i vår fina arena under hela året och med detta har vi också säkerställt att ett av Sveriges bästa matcharrangemang kommer fortsätta. Men vi måste vara medvetna om att vi kan ställas inför samma situation om ett år såvida inte parterna är beredda att se över sina villkor och ståndpunkter. Vi som idrottsklubb ser det som att vi nu är inne en förlängning med möjlig suddendeath den 31 maj 2022, säger Jonas Johansson. 

Tobias Bengtsson – Förvaltningschef Kultur och Fritid, Lidköpings kommun
Rogher Selmosson – Ordförande VLBK
Jonas Johansson – Klubbdirektör VLBK
Per Alexanderson – Ordförande VLRAB (1934)


Rasmus Abrahamsson
Rasmus.abrahamsson@vlbk.se
www.vlbk.se