Organisationsförändringar i Villa Restaurang AB!

Den 1 september var startskottet för det nya avtalet mellan Villa Restaurang AB och Lidköpings Kommun (Fritid) som upphandlats under våren.

Det nya avtalet innebär att Villa Restaurang AB skall bedriva restaurangverksamhet såväl gällande luncher som matcher och övriga evenemang i arenan de kommande 4-5 åren.

Dessutom och nytt i verksamheten är att vi skall bedriva konferensverksamhet. 

Så här säger Villa Lidköping BK:s klubbchef och restaurangbolagets nytillträdda VD, Jonas ”Sparris” Johansson om läget:

”Detta ställer nya och än högre krav på oss än tidigare. Vi skall fortsätta att utveckla upplevelsen i arenan gällande mat och dryck oavsett vilken form av event eller tidpunkt man gästar arenan.

Sedan starten år 2009 har vi varit verksamma med luncher, matcharrangemang och event, men tanken är att vi skall vara mer progressiva än tidigare.

Som ett led att stärka upp och rusta organisationen för de kommande åren har vi därför valt att göra Pierre Johansson till serveringsansvarig och Minna Rångeby till ny verksamhetsansvarig.

Minna, med sina erfarenheter att driva verksamheten det senaste decenniet på Läckö Strand, kommer att jobba med utvecklingen av verksamheten gällande såväl ekonomi, personal som kund-och leverantörs relationer.

Dessutom skall hon i sin roll att leda hela verksamheten se till att utveckla oss gällande de ekologiska och närodlade livsmedlen som finns på västgötaslätten och få oss att följa en röd tråd igenom hela verksamheten avslutar Jonas Johansson.

Pierre kommer jobba med att implementera de nya delarna i vår servering som krävs för att klara de högt ställda mål som vi har, avslutar Jonas”.

De nya förändringarna gällande befattningar och roller är redan genomförda.
 


Rasmus Abrahamsson
Rasmus.abrahamsson@vlbk.se
www.vlbk.se

Dela artikeln