2B5AC859 21E8 4756 B167 C15434BAF909

Villa Lidköping tilldelades 500 000kr av Lockörn idrottsplatsförenings ekonomiska förening

Lockörn idrottsplatsförening Ekonomiska förening överlämnar en första gåva på 500.000 kr till Villa Lidköping BK och Lidköpings FK Akademi

Bertil Belle Arvidsson överlämnade på onsdagen var sin checkar till Villa Lidköping BK ordförande Rogher Selmosson och Lidköpings FK Akademis ordförande Carina Olsson.

Föreningen har sålt Lockörn till Lidköpings kommun för 1,9 mkr. Föreningen som haft 63 andelsägare och däribland de båda föreningarna beslutade på sitt årsmöte att intäkterna skulle delas lika mellan de båda föreningarna. En slutreglering kommer att göras längre fram.

Det var en framsynt grupp som startade denna förening för att ge möjligheter till idrott på Lockörn. Att man nu väljer att överlåta skötseln till kommunen och skänka medlen till de två föreningarna gör ju att deras insats kan fortleva både för bandyn och fotbollen.

– Det är med mycket stor tacksamhet som vi tar emot denna gåva att användas i vår verksamhet, säger Rogher Selmosson ordförande i Villa Lidköping BK.

Föreningen vill tacka alla inblandade och andelsägarna kommer att inbjudas och uppmärksammas av Villa och LFK till en bandymatch under kommande säsong.


 

Dela artikeln